ZOO Děčín
 


 

Stránky byly vytvořeny
za finanční podpory MŽP

 

Základní informace

10.02.2009
O expozici

Rajské ostrovy jsou oddělenou expozicí děčínské zoo, kterou najdete v centru města Děčína na Teplické ulici (cca 700 m od zoo). Vznikla na místě bývalé Noční zoo zvané Sulawesi. Z původních dvou místností se rozrostla do mnohem větších rozměrů. Vystoupala do čtyř pater a návštěvníkům nabízí unikátní pohled na vybrané světové oblasti a druhy živočichů a rostlin. Po více než třicetileté nucené přestávce tak může Zoo Děčín návštěvníkům opět ukázat různé druhy bezobratlých, ryb a plazů. Úplnou novinkou je tzv. ZooKlub - klubová místnost se stylizovaným nábytkem, která slouží pro setkávání milovníků přírody i cestování, pořádání besed, výstav i výukových programů.
 
Pro veřejnost byly Rajské ostrovy slavnostně otevřeny 17. října 2006.
 
Rajské ostrovy jsou unikátní expozicí, která nemá v našich končinách obdoby!
 
Poznáte zde faunu i floru mořského korálového útesu, živočichy tropických pralesů, polopouští či mangrovových pobřeží.
Čekají na vás zvířata jako... klaun očkatý, perutýn ohnivý, agama weberova, outloň malý, lezec obojživelný, leguán kubánský, krajta tygrovitá,… a spousty dalších!
 
Celá expozice je bonusem pro každého návštěvníka zoo na Pastýřské stěně.
Po předložení vstupenky se totiž na plavbu po Rajských ostrovech může vydat zcela zdarma (platí pouze v den zakoupení vstupenky v zoo).
 
 
 Proč vznikly Rajské ostrovy?
 
 
 
... To byla jedna z tajemných legend, které existují v paměti světa. Téma, které je pro nás symbolem marnosti i věčnosti. Neproniknutelná záhada, žijící v nás vedle jiných záhad, jako jsou sněžní muži, Bermudský trojúhelník, Atlantis nebo zánik dinosaurů.
Jednoho dne se však to, o čem jsme vždy jen četli a snili, objevilo mezi námi. Loď snázvem Bludný Holanďan, která byla známa pouze zlegend, byla najednou nalezena vodlehlém opuštěném přístavu na nehostinném a pustém pobřeží severní Kanady. Od dnes již neznámého majitele ji odkoupil člověk, který ji chtěl rozebrat a použít jako levné palivo na obranu před blížící se třeskutou polární zimou.
Dřív než ji však stačil rozřezat a spálit, objevil se u jeho domu na pobřeží hlouček lidí, kteří se rozhodli nežít tak, jako žijeme my, v luxusu a pohodlí, ale vrátit se tam, kde bylo lidstvo před několika sty lety. Nechtěli znovu začít bydlet vjeskyních a živit se lovem, ale chovat se tak, aby si z přírody nebrali víc, než potřebují.
Je to tak prosté – a přesto si to málokdo znás dovede představit. Trvale udržitelný způsob života.
Protože dobře znali starou legendu, poznali, jakou loď mají před sebou. Rozhodli se, že ji koupí a využijí jako symbol svých aktivit.
Poplaví se okolo světa a budou hledat místo, kterému by se ještě dnes mohlo říkat „ráj“.
Když nový majitel viděl, jaký je o tuto loď zájem, souhlasil s odprodejem... Řekl si však několikanásobně vyšší cenu, než za kterou ji pořídil on sám.
Zájemci o loď tedy uspořádali tajnou sbírku mezi sebou a svými příbuznými a přáteli a loď se jim nakonec podařilo odkoupit. Když se jim to povedlo, měli velkou radost a napsali o tom do všech světových deníků a magazínů. Reakce byla bouřlivá. Vyhlásili sbírku veřejnou a během několika měsíců se jim sešlo tolik peněz, že mohli loď opravit a začít se chystat na cestu kolem světa.
Protože opravy byly nákladné, na cestu jim nakonec nezbylo. Bez zásob, námořníků a vybavení se nikam vydat nemohli. Proto se rozhodli, že s sebou vezmou početně omezenou skupinu zájemců o cestování, kteří tak v podstatě uhradí cestovní výdaje.

I vy jste, vážení návštěvníci, v podobné roli. Archa, na kterou jste se dostali, potřebuje vaši pomoc. Je to loď, která může odvézt ze záhuby alespoň malou část toho, co jsme zdědili po minulých generacích a co je nyní v nebezpečí života. Je to příroda a vše, co je její součástí, tedy i člověk.

Pojďte a vyplujte s námi na cestu kolem světa. Pojďme hledat alespoň jedno místo, které existuje v rovnováze mezi civilizací a přírodou. Podíváme se do oblastí, které nejsou příliš zasaženy a zdají se nám být zbytky ráje. Prozkoumáme čtyři oblasti z dlouhého seznamu vysněných míst. Podíváme se na ně okem historika i přírodovědce, budovatele i ochránce přírody a všeho živého. Čekají nás bájná jména: Komory, Mauritius, Madagaskar. Sulawesi, West Visayas, Bali. Fidži, Tonga a další ostrovy Oceánie. Haiti a Antily...

Vítejte na Rajských ostrovech!


  ZOO Děčín 2008  |  tic@zoodecin.cz      EasyComp s.r.o.